✅ مدت زمان چالش: ۷۰ روز‌
✅ ثبت‌نام: ۸ تا ۱۴ دی ‌
✅ رایگان‌‌

✔ هدف اصلی: کاهش چربی، افزایش عضله، تغییر سایز و «بهبود سبک زندگی»

🔴استفاده رایگان از بدنسازی در روزهای پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل‌
🔵 شرکت در کلاس توضیحی تغذیه (اختیاری)‌‌

⚠قانون: حضور مستمر در این ۷۰ روز (حداقل ۳۰ روز حضور در باشگاه)‌

⬛ روز اول وآخر «تست بادی کامپوزیشن» و «سایزگیری» انجام می‌شود.‌

⛔ این چالش برنده و جایزه هم خواهد داشت

✅ این چالش از تاریخ ۱۵ دی بصورت رسمی شروع شد
کارگاه تغذیه گروهی در تاریخ ۱۸ و ۱۹ دی در ۵ نوبت برگزار شد