حقوق: در طی مصاحبه حضوری صحبت می‌شود

توجه: پس از بررسی فرم زیر، در صورت تایید اولیه با شما تماس گرفته خواهد شد.

پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها بصورت چرخشی:

پنجشنبه: ۷ صبح تا ۱۳:۰۰ و ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰

جمعه‌ها: ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰

شرایط همکاری در بخش پذیرش:

 

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه در دو شیفت بصورت چرخشی

شیفت اول: ۷ صبح تا ۱۴:۳۰

شیفت دوم: ۱۴:۳۰ تا ۲۱:۳۰

پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها بصورت چرخشی:

پنجشنبه: ۷ صبح تا ۱۳:۰۰ و ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰

جمعه‌ها: ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰

همکاری

  • لطفا رزومه خود را آپلود کنید